Loopbaanbegeleiding

In jouw persoonlijk traject doorlopen we alle facetten van jouw loopbaan. Je krijgt alle handvaten aangereikt om jouw loopbaan zelf in handen te nemen. Je hebt duidelijk zicht op waar je talenten en drijfveren zitten. Je krijgt zicht op wat je drijft, wat belangrijk is in je job. Anderzijds ga je duidelijk zien wat je remt, wat je tegenhoudt en wat je energie wegneemt. Kortom: ik bied je een individuele coaching die impact heeft.

Blijf op je pad – Ga voor wat je werkelijk wil

Het resultaat van loopbaanbegeleiding is dat dit je een kans geeft om echt keuzes te maken waarvan jij blij wordt. Je maakt keuzes die aansluiten bij wie je werkelijk bent, voorbij verwachtingen die je jezelf hebt opgelegd of die door anderen aan jou gesteld zijn.

En vaak gaat een loopbaanvraag niet enkel over het zoeken naar de job, de werkgever of de sector die bij je past. Een vaak gehoorde verzuchting bij mijn cliënten is dat ze vastgeroest geraakt zijn in bepaalde patronen waardoor ze telkens weer opnieuw dezelfde problemen tegen komen:

  • Mister Nice Guy of Miss Nice Girl die altijd probeert goed te doen voor een ander maar die daarvoor een (te) hoge prijs betaalt.
  • Te hard werken ten koste van je fysieke en mentale gezondheid
  • Hooggevoelig zijn of introvert en niet weten hoe jezelf te blijven in de drukte van de dag
  • Geen beslissing kunnen nemen, knoop kunnen doorhakken, uitstelgedrag
  • Steeds weer met bepaalde types van collega’s of leidinggevenden in de clinch geraken
  • Blijven hangen in een job die je geen voldoening geeft en niet weten wat dan wel bij je past.
  • Niet gezien worden in wat je doet. Geen kansen op promotie of hier telkens in worden overgeslagen

Hetgeen deze patronen gemeenschappelijk hebben is dat je bepaalde dingen op automatische piloot doet en dat je je niet bewust bent van de valkuilen in je gedrag. In loopbaancoaching help ik je hier inzicht in te krijgen. Inzicht bevrijdt. De situatie verandert niet. Je krijgt wel nieuwe mogelijkheden om met de situatie om te gaan. Dat is ware vrijheid.

Meestal toont zo’n patroon of karaktereigenschap zich niet alleen op het werk; ook in je thuissituatie, bij je vrienden of hobbyclub, speelt dit een rol. Dus wanneer je in loopbaanbegeleiding werkt op het doorbreken van dit patroon, heeft dit uiteindelijk een positieve uitwerking op heel je leven.

Loopbaanbegeleiding helpt je blij te worden in je job.

Loopbaancoaching kan voor sommigen mensen betekenen dat ze beslissen om van werk te veranderen of om mogelijks zelfs de gouden kooi te verlaten. Voor anderen betekent dit een shift in hoe je tegen de dingen aankijkt en hoe je ermee omgaat. Het komt vaak voor dat mensen bij aanmelding voor loopbaanbegeleiding erover nadenken of ze van job moeten veranderen maar na het loopbaantraject tot de conclusie zijn gekomen dat de job wel klopt maar dat ze anders met de dingen moeten omgaan.

Loopbaanbegeleiding als transformatiemoment

Loopbaanbegeleiding kan een diepe impact hebben op je werk en je leven. Als loopbaancoach help ik je graag om die transformatie te laten plaats vinden. Met veel mildheid en geduld begeleid ik je naar dat aha-moment waarin je ziet welke gewoonte, gedrag of gedachte je telkens weer de das omdeed en op welke manier je mogelijks je eigen kansen en mogelijkheden ondermijnde. Als loopbaancoach onderzoek ik met jou welk gedrag je zal helpen om je doelstellingen te bereiken en welke talenten en kracht jij hebt om dit op een authentieke manier te doen.

Ben jij klaar voor deze loopbaanshift?

Neem dan contact op om een intake gesprek in te boeken.

Testimonials


Nele is een coach die beschikt over de gave en ‘feeling’ om haar klanten de nodige veiligheid te bieden en dan stilaan weer in contact te brengen met hun innerlijke kracht en de diepere lagen van hun essentie.Haar oordeelvrije attitude en rustige, kalme maar onverdeelde aandacht maakt dat een sessie bij haar steeds makkelijk en vertrouwd aanvoelt.Ze heeft het talent om bewust te maken, te inspireren en transformeren, steeds met respect voor de aanwezige draagkracht. Ze beschikt over een integere persoonlijkheid en haar aanwezigheid in het nu zorgt ervoor dat haar sessies steeds in harmonie zijn met de noden van het moment. Haar rijke mix aan ervaring, zowel op persoonlijk als professioneel vlak tesamen met haar sensitieve aanpak maken haar tot een ideale gids bij een reis naar jezelf, om zo ook weer te leren verbinden met de energiebronnen in jezelf… Een coach vanuit het hart!!
Steve Broeckaert

Vraag vrijblijvend informatie aan:

    21 augustus 2019